[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

  
รายการ Gallery หลัก     [ Gallery นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ]

อบรมเชิงปฏิบัติการ
( 23/ก.ย./2556 )

-


เชียงแสนดินแดนแห่งประวัติศาสตร์
( 29/ก.ค./2556 )

-


สัมมนาเตรียมความพร้อมสาธารณะภัย
( 29/ก.ค./2556 )

-


สัมมนาสุขภาพดีวิถีไทย
( 17/มิ.ย./2556 )

-


สัมมนาภูซาง
( 27/พ.ค./2556 )

-


อบรมเข้มนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ
( 10/พ.ค./2556 )

-


สัมมนาภูซาง 10
( 12/ก.พ./2556 )

-


โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาวัดต้นผึ้ง
( 25/ม.ค./2556 )

สัมมนาวิชาการ เชียงของ 9
( 17/ม.ค./2556 )

โครงการอนุรักษ์และคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ
( 8/ม.ค./2556 )

ณ. อุทยานแห่งชาติแห่งชาติแม่ปิง จ.ลำพูน


บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะที่ อ.แจ้ห่ม
( 18/ธ.ค./2555 )

วัฒนธรรมล้านนา อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน
( 23/พ.ย./2555 )
โครงการสัมมนาเรื่อง วัฒนธรรมล้านนา อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน

โครงการสัมมนาสุขภาพดีวิถีไทย
( 23/พ.ย./2555 )

โครงการกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
( 23/พ.ย./2555 )

เตรียมความพร้อมการออกฝึกงานของนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ
( 23/ต.ค./2555 )
กำลังแสดงหน้า : 1/19 -> [Total 276 Gallery]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|