[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
6/พ.ย./2558 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
จัดฝึกอบรมการเขียนแผนการสอน

ณ.ห้องประชุมกลาง


6/พ.ย./2558 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
จัดฝึกอบรม Google App

ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


6/พ.ย./2558 : ข่าวประจำวัน
รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียน 4.00

ประจำปีการศึกษา 4.00


4/พ.ย./2558 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบรรณรักษ์

-


27/ส.ค./2558 : ข่าวประจำวัน
งานเชื่อมสัมพันธ์ชาวหอพักใน

ณ.อาคารหอประชุมอเนกประสงค์


27/ส.ค./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

ประจำปีการศึกษา 1/2558


27/ส.ค./2558 : ข่าวประจำวัน
โครงการห้องเรียนสวยงาม

ประจำภาคเรียนที่ 1/2558


20/ส.ค./2558 : ข่าวประจำวัน
คนดี CTECH ประจำเดือนสิงหาคม

ประจำปีการศึกษา 2558


20/ส.ค./2558 : ข่าวประจำวัน
คนดี CTECH ประจำเดือนกรกฏาคม

ประจำปีการศึกษา 2558


20/ส.ค./2558 : ข่าวประจำวัน
มอบรางวัลการจัดนิทรรศการ

เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 19 ปี ประจำปีการศึกษา 2558


19/ส.ค./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด

อาจารย์สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบัน เป็นผู้ส่งมอบ


19/ส.ค./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ซีเทคฉลองครบรอบ 2 ทศวรรษ จัดมหกรรมเครือข่ายนักศึกษาเพื่อชุมชน

อาจารย์สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ เป็นประธานในพิธี


18/ส.ค./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
งานวันวิทยาศาตร์ 2558

ณ.หอประชุม


10/ส.ค./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
โครงการเผยแพร่ความรู้งานประกันสังคม

ณ.ห้องประชุมรวมชั้น 2


10/ส.ค./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
โครงการซีเทคปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน

ณ. วัดศรีอุดมธรรม


10/ส.ค./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ถวายเทียนเข้าพรรษา

ณ.วัดศรีอุดมธรรม


10/ส.ค./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้

ณ.ห้องประชุมรวม


24/ก.ค./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมซีเทคสัมพันธ์

ประจำปีการศึกษา 2558


24/ก.ค./2558 : ข่าวประจำวัน
คนดี CTECH ประจำเดือนมิถุนายน

ประจำปีการศึกษา 2558


26/มิ.ย./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
บูมสาขาประจำปีการศึกษา 2558

ประจำปีการศึกษา 2558กำลังแสดงหน้า :<- 10/24 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|