[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
6/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
โครงการซีเทคปลูกป่าลดภาระโลกร้อน

ณ. บ้านต๊ำนกกก


5/ก.ค./2559 : ข่าวประจำวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน

ประจำปีการศึกษา 1/2559


24/มิ.ย./2559 : วีดีโอคลิป
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

-


23/มิ.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
กิจกรรมกีฬาวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

ณ.สนามกีฬากลางวิทยาลัย


23/มิ.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
ผลการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

ประจำปีการศึกษา 2559


23/มิ.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ณ.หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค


23/มิ.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559

ณ.ภาควิชาช่างอุตสาหกรรม


22/มิ.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
บรรยากาศการจัดทำพานไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2559


17/มิ.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

ณ.เทศบาลทำบลท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา


8/มิ.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
กาชาดพะเยารับบริจาคโลหิต

ณ.หอประชุมอเนกประสงค์


27/พ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ณ.ห้องประชุมชั้น 2


27/พ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 4.00

ประจำภาคเรียนที่ 2/2558


17/พ.ค./2559 : ข่าวประจำวัน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียน

ประจำปีการศึกษา 2559


13/พ.ค./2559 : ข่าวประจำวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2559

ณ.ห้องประชุมเอนกประสงค์


12/พ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
อบรมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559

ณ.ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค


12/พ.ค./2559 : ข่าวประจำวัน
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2559

ประจำปีการศึกษา 2559


31/มี.ค./2559 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครครูสอนสาขาบัญชีจำนวน 1 อัตรา (31-03-2559)

-


31/มี.ค./2559 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครงานอาจารย์คณิตศาสตร์ 1 อัตรา (31-03-2559)

-


11/มี.ค./2559 : ข่าวประจำวัน
โครงการประกวดห้องเรียนสวยงาม

ประจำปีการศึกษา 2558


10/มี.ค./2559 : วีดีโอคลิป
พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2558

ประจำปีการศึกษา 2558กำลังแสดงหน้า :<- 10/26 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2081224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|