[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
//543 : Feed Facebook


//543 : Feed Facebook


//543 : Feed Facebook


//543 : Feed Facebook


//543 : Feed Facebook


//543 : Feed Facebook


//543 : Feed Facebook


//543 : Feed Facebook


//543 : Feed Facebook


//543 : Feed Facebook


//543 : Feed Facebook


//543 : Feed Facebook


//543 : Feed Facebook


8/ก.พ./2562 : ข่าวประจำวัน
สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

-


8/ก.พ./2562 : ข่าวประจำวัน
ลูกทุ่ง (หญิง) / สตริง (หญิง)

ขอแสดงความยินดี


8/ก.พ./2562 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กีฬา และการประกวด วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ


4/ก.พ./2562 : ข่าวประจำวัน
รด.จิตอาสา

อ.แม่ใจ จ.พะเยา


4/ก.พ./2562 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรม Road Show

ณ.บริเวณถนนคนเดิน


21/ม.ค./2562 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
Star Of Pacific 2019

"ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019"


21/ม.ค./2562 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคกำลังแสดงหน้า :<- 2/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2081224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|