[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
26/มิ.ย./2561 : ข่าวประจำวัน
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ณ.อาคารเอนกประสงค์ 2


14/มิ.ย./2561 : ข่าวประจำวัน
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ณ.อาคารอเนกประสงค์ 1


14/มิ.ย./2561 : ข่าวประจำวัน
พิธีไหว้พระวิษณุกรรมเนื่องพิธีไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2561


31/พ.ค./2561 : ข่าวประจำวัน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 4.00

ของเทอม 2/2560


25/พ.ค./2561 : ข่าวประจำวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2561

ณ.อาคารอเนกประสงค์


18/พ.ค./2561 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคร่วมลงนาม MOU

กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพะเยา ในโครงการ”ภาคีเครือข่าย ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาทักษะฝีมือ สู่พะเยาเมืองแห่งมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน “


14/พ.ค./2561 : ข่าวประจำวัน
ประชุมผู้ปกครองประจำปี 1/2561

ณ.หอประชุมอเนกประสงค์


22/มี.ค./2561 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครครูสอนสาขาภาษาต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง (22/03/61)

-


27/ก.พ./2561 : ข่าวประจำวัน
การประกวดห้องเรียนสวยงาม

ประจำภาคเรียนที่ 2/2560


23/ก.พ./2561 : ข่าวประจำวัน
ปวช. ศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย

ณ.จังหวัดเชียงราย


23/ก.พ./2561 : ข่าวประจำวัน
พิธีมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดเพื่อชุมชน"

อ.งาว จ.ลำปาง


14/ก.พ./2561 : วีดีโอคลิป
พี่ตูนร่วมร้องเพลงกับนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จ.พะเยา

-


5/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดเชียงราย


21/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"

งานมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3


21/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3

ณ.ลานกิจกรรมกลางแจ้ง


19/ม.ค./2561 : ข่าวประจำวัน
บรรยากาศการจัดเตรียมงานวันมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน

สนามกีฬากลางแจ้ง


9/ม.ค./2561 : ข่าวประจำวัน
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนบ้านภูเงิน

โรงเรียนบ้านภูเงิน


9/ม.ค./2561 : ข่าวประจำวัน
คณะชมรมครูเก่าโรงเรียนปากเกร็ดมอบทุนการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


8/ม.ค./2561 : ข่าวประจำวัน
ต้อนรับคณะสาธารณสุขจังหวัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


8/ม.ค./2561 : ข่าวประจำวัน
วาระดิถีขึ้นปีใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคกำลังแสดงหน้า :<- 2/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|