[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
26/ธ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"

โดยตูน บอดี้สแลม


22/ธ.ค./2560 : ข่าวประจำวัน
กิจกรรมดนตรีต้อนรับ ตูน บอดี้สแลม

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคพะเยา


19/ธ.ค./2560 : ข่าวประจำวัน
การดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


18/ธ.ค./2560 : ข่าวประจำวัน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


15/ธ.ค./2560 : ข่าวประจำวัน
โครงการสำนึกรักบ้านเกิดและห่มใจไออุ่น

 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


12/ธ.ค./2560 : ข่าวประจำวัน
จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพการแข่งขันทักษะภายใน

วิทยาลัยเทคโลยีซีเทคแปซิฟิค


8/ธ.ค./2560 : ข่าวประจำวัน
พิธีเเปิดการนำเสนอผลงานการฝึกงานของนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


29/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
สัมนาการศึกษายุค 4.0

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย


29/พ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
พิธีการเปิดกองลูกเสือวิสามัญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


29/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมครู/โรงเรียน
พิธีการเปิดกองลูกเสือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


29/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมครู/โรงเรียน
พิธีการเปิดกองลูกเสือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


17/พ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
มอบใบประกาศนักศึกษาเรียนดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิค


15/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ที่วิทยาลัยเทคนิคพะเยา


15/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร

ประจำปีการศึกษา 2/2560


7/พ.ย./2560 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์จำนวน 4 อัตรา (07/10/60)

รับสมัครงาน


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและติดตามให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

ในระบบประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
งานวันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 21 ปี

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
นิทรรศการด้านเทคโนโลยี 2560

ณ ลานอเนกประสงค์โรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม (8 ส.ค. 60)

กิจกรรมปล่อยปลา จำนวน 20,000 ตัวที่กว๊านพะเยา


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (24 ก.ค. 60)

ณ.หอประชุมอเนกประสงค์กำลังแสดงหน้า :<- 3/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|