[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
29/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมครู/โรงเรียน
พิธีการเปิดกองลูกเสือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


17/พ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
มอบใบประกาศนักศึกษาเรียนดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิค


15/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ที่วิทยาลัยเทคนิคพะเยา


15/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร

ประจำปีการศึกษา 2/2560


7/พ.ย./2560 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์จำนวน 4 อัตรา (07/10/60)

รับสมัครงาน


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและติดตามให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

ในระบบประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
งานวันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 21 ปี

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
นิทรรศการด้านเทคโนโลยี 2560

ณ ลานอเนกประสงค์โรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม (8 ส.ค. 60)

กิจกรรมปล่อยปลา จำนวน 20,000 ตัวที่กว๊านพะเยา


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (24 ก.ค. 60)

ณ.หอประชุมอเนกประสงค์


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (17 ก.ค. 60)

จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข้าร่วมการอบรม ในหัวข้อ"ศิลปะด้านอาหาร" (13 ก.ค. 60)

โดย Chef Ken คุณวัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์ Super Master Chef 2016 Singapore


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ร่วมบริจาคโลหิตและดวงตาให้กับสภากาชาดจังหวัดพะเยา (13 ก.ค. 60)

ตามโครงการทำความดีบริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
บริการเชิงวิชาการเรื่องเทคโนโลยี 4.0 และเทคโนโลยีดิจิตอล (5 ก.ค. 60)

โดยได้เชิญวิทยากรจากบริษัท Cat Telecom จ.พะเยา


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ร่วมกิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา (26 มิ.ย. 60)

ณ.วิทยาลัยเทคนิคพะเยา


5/ก.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ถวายสังฆฑาน และปัจจัย ณ วัดร่องห้า

ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา


28/มิ.ย./2560 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครงานอาจารย์ภาษาไทย (29/06/60)

-


28/มิ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
การกีฬาและท่องเที่ยวพะเยามอบอุปกรณ์กีฬาให้วิทยาลัย

-


28/มิ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
บรรยากาศการนำเสนอหัวข้อโครงร่างโครงการ

นศ.ระดับปวช.ชั้นปีที่3


27/มิ.ย./2560 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์(27/06/60)

-กำลังแสดงหน้า :<- 6/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2081224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|