[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
22/มิ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
กิจกรรมวันไหว้ครูช่วงบ่าย

ณ.อาคารอเนกประสงค์


22/มิ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ณ.หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


22/มิ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
พิธีไหว้ครูพระวิษณุกรรม

ประจำปีการศึกษา 2560


20/มิ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


20/มิ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
เลือกตั้งประธานนักศึกษา

ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


20/มิ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
''กลยุทธ์การตลาดในยุค Thailand 4.0 "

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


20/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ณ.หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค


20/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2560


20/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
"ครูในอนาคตแห่งศตวรรษที่ 21"

ประจำปีการศึกษา 2560


24/พ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2560

ณ.หอประชุมวิทยาลัย


23/พ.ค./2560 : ข่าวประจำวัน
มอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 4.00

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559


12/เม.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
รดน้ำดำหัวและขอพร ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์

เนื่องในวันขึ้นปี๋ใหม่เมือง


4/เม.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ศึกษาดูงานในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง


8/มี.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2559

ประจำปีการศึกษา 2559


3/มี.ค./2560 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครครูสอนสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง (03/03/60)

-


3/มี.ค./2560 : ข่าวประจำวัน
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการยุคใหม่


24/ก.พ./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่3

สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


24/ก.พ./2560 : ข่าวประจำวัน
คนดี C.TECH ประจำภาคเรียนที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2559


7/ก.พ./2560 : ข่าวประจำวัน
กิจกรรมโครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ตัวแทนครู นักศึกษาชมรมจิตอาสา


31/ม.ค./2560 : ข่าวประจำวัน
เหล่าสภากาชาดจังหวัดพะเยารับบริจาคโหลิต

ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคกำลังแสดงหน้า :<- 7/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2081224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|