[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
29/ก.ค./2559 : ข่าวประจำวัน
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลซีเทคลีคและกีฬาวอลเลย์บอล

ณ.สนามกีฬากลาง


29/ก.ค./2559 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
สาขาช่างยนต์ประชุมโครงการพัฒนาวิชาการ

ณ.ห้องประชุมกลาง


27/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
พิจารณาคัดเลือกครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2558

ณ.ห้องประชุมกลาง


26/ก.ค./2559 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 ตำแหน่ง (26/07/59)

-


18/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรม CTECH สัมพันธ์

ประจำปีการศึกษา 2559


12/ก.ค./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
รับการตรวจประเมินมาตรฐานความพร้อมด้านความปลอดภัยของอาคารที่พัก

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


10/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
เดินวิ่งมินิร่วมกับเทศบาลบ้านต๊ำงดเหล้าเข้าพรรษา

วัดต๊ำนกกก จ.พะเยา


8/ก.ค./2559 : ข่าวประจำวัน
แรงงานไทยเพื่อความมั่งคงในอาชีพ

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


8/ก.ค./2559 : ข่าวประจำวัน
คนดี C.TECH ประจำเดือน มิถุนายน 2559

ปีการศึกษา 1/2559


6/ก.ค./2559 : ข่าวประจำวัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค นำผลงานโครงการเข้าร่วมแสดงในงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา


6/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
โครงการซีเทคปลูกป่าลดภาระโลกร้อน

ณ. บ้านต๊ำนกกก


5/ก.ค./2559 : ข่าวประจำวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน

ประจำปีการศึกษา 1/2559


24/มิ.ย./2559 : วีดีโอคลิป
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

-


23/มิ.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
กิจกรรมกีฬาวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

ณ.สนามกีฬากลางวิทยาลัย


23/มิ.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
ผลการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

ประจำปีการศึกษา 2559


23/มิ.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ณ.หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค


23/มิ.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559

ณ.ภาควิชาช่างอุตสาหกรรม


22/มิ.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
บรรยากาศการจัดทำพานไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2559


17/มิ.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

ณ.เทศบาลทำบลท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา


8/มิ.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
กาชาดพะเยารับบริจาคโลหิต

ณ.หอประชุมอเนกประสงค์กำลังแสดงหน้า :<- 7/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|