[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
26/มิ.ย./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ผลการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

ณ.หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


26/มิ.ย./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

ณ.หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


26/มิ.ย./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
บวงสรวงพระวิษณุกรรม

ประจำปีการศึกษา 2558


26/มิ.ย./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
อบรมโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์

ณ.ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค


19/พ.ค./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558

ประจำปีการศึกษา 2558


19/พ.ค./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558

ประจำปีการศึกษา 2558


9/มี.ค./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2557

ณ.หอประชุมใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


26/ก.พ./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ตรวจการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558


31/ม.ค./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
พิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา ครังที่ 28

นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด


14/ม.ค./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
รางวัลชนะเลิศโครงการ เยาวชนไทยหัวใจสะอาด

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา


7/ม.ค./2558 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
กีฬาสีภายในครั้งที่ 19

ประจำปีการศึกษา 2557


25/ธ.ค./2557 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

ตามโครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี


25/ธ.ค./2557 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬากลุ่มภาคเหนือครั้งที่ 2

ณ. หอประชุมเล็ก


9/ธ.ค./2557 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆของสาธารณรัฐเกาหลีใต้

Alpensia Resort(สถานที่เสนอตัวในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว), ตลาดปลา Daepo


9/ธ.ค./2557 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารรัฐเกาหลี

ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 2557


4/ธ.ค./2557 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
โครงการอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


1/ธ.ค./2557 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
การแข่งขันบูมและร้องเพลงประจำสถาบัน 2557

ประจำปีการศึกษา 2557


1/ธ.ค./2557 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
นศ.วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 1 จ.พะเยา

นศ.วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 1 จ.พะเยา ผ่านรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค


21/ส.ค./2557 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยซีเทคฉลองครบรอบ 18 ปี

มหกรรมเครือข่ายนักศึกษาเพื่อชุมชน


7/ส.ค./2557 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
รวมพลังเยาวชน สร้างสุขสู่สังคม

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 31กำลังแสดงหน้า :<- 5/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|