[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
24/ก.ค./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
สืบสานประเพณีเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา


28/มิ.ย./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคเข้าร่วมกิจกรรมคนไทยหัวใจสีขาว


21/มิ.ย./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ผลการแข่งขันวิ่ง 31 ขาสามัคคีซีเทค

ผลการแข่งขัน


21/มิ.ย./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์


21/มิ.ย./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
การแข่งขันวิ่ง 31 ขาสามัคคีซีเทค

    กิจกรรมสร้างความสามัคคีและแสดงถึงพลังของแต่ละสาขา


21/มิ.ย./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
พิธีไหว้ครูภาควิชาช่างอุตสาหกรรม

ประจำปีการศึกษา 2556


21/มิ.ย./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

ณ. หอประชุมใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค


17/มิ.ย./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
วันเปิดประตูสู่อาชีพที่ยั่งยืนและการมีงานทำ

ณ.อาคารอเนกประสงค์ลานค้าชุมชน จ.พะเยา


23/พ.ค./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ก่อนเรียน

ประจำปีการศึกษา 2556


21/พ.ค./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
บรรยากาศการเลือกชมรมประจำปีการศึกษา 2556

-


19/พ.ค./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

ขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รั้ว CTECH 


19/พ.ค./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2556

ชี้แจงข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้ปกครอง


4/พ.ค./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์&

16/มี.ค./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา CTECH

ในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555


22/ก.พ./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
รายชื่อ น.ศ.ที่ได้รับเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา ครั้งที่ 26

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม ภาคเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2555


12/ก.พ./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬากลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวะศึกษาภาคเหนือ

ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2556


29/ม.ค./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
งานมหกรรมวิชาการและคอนเสิร์ตรวมใจต้านภัยยาเสพติด 2013

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคจัด มหกรรมวิชาการและคอนเสิร์ตซีเทครวมใจต้านภัยยาเสพติด 2013


29/ม.ค./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ 4

ฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร


18/ม.ค./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้สอนดีเด่นและหนึ่งแสนครูดี

ประกาศชื่นชม และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน


18/ม.ค./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
เขียนแผนงานและโครงการประจำปีการศึกษา 2556

การเขียนแผนงานและโครงการประจำปีการศึกษา 2556กำลังแสดงหน้า :<- 8/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|