[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
5/ม.ค./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะ ครูอาจารย์และบุคลากร


5/ม.ค./2556 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
การแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2555

ภายใต้ concept ctech pacific ocean


12/ธ.ค./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ศิลปินวงเคลิ้มเยี่ยมแฟนคลับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค
ศิลปินวงเคลิ้มเยี่ยมแฟนคลับก่อนเปิดคอนเสิร์ตใหญ่
27/พ.ย./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
การแข่งขันประกวดร้องเพลงสถาบันและการบูมสาขา
การแข่งขันร้องเพลงสถาบันและการบูมประจำปีการศึกษา 2555
21/พ.ย./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
ร่วมงาน พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา สู่ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2
15/พ.ย./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเยี่ยมวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค รับการติดตามการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
2/พ.ย./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
อบรมครูอาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
อบรมครูอาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
23/ต.ค./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
เตรียมความพร้อมการออกฝึกงานของนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีแปซิฟิค ได้จัดปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

28/ก.ย./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
กีฬาสัมพันธ์ครูเอกชนจังหวัดพะเยา ประจำปี 2555

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ร่วมงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครูเอกชน ประจำปี 2555


30/ส.ค./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
การประกวดวาดภาพหัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคจัดการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
30/ส.ค./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
การประกวดชุดรีไซเคิล
ประกวดชุดรีไซเคิล
30/ส.ค./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
อบรมโครงการสร้างดาวเด่นเป็นคนดี ครั้งที่ 2
จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด
23/ส.ค./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษารับทุนจากหน่วยงานภายนอก
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา
15/ส.ค./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
โครงการสร้างดาวเด่น เป็นคนดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคร่วมกับจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด
15/ส.ค./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
วันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 16 ปี
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 16 ปี และ วันรวมใจเครือข่ายนักศึกษาเพื่อชุมชน
14/ส.ค./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
คณะผู้บริหารรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555
28/มิ.ย./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 81 พรรษา มหาราชินี
นักศึกษา CTECH ร่วมเดินขบวน "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 81 พรรษา มหาราชินี" วันต่อต้านยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดพะเยา
25/มิ.ย./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
การแข่งขัน วิ่ง 31 ขา สามัคคีซีเทค ครั้งที่ 2 และ บูมสาขา
นักศึกษาวิทยาลัยฯ แต่ละสาขาวิชาได้รวมพลังกันบูม....สาขาและวิ่ง 31 ขา
25/มิ.ย./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
พิธีไหว้ครูภาคอุตสาหกรรม

คณะครู-อาจารย์ และนักศึกษาภาคอุตสาหกรรมร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ไหว้องค์พระวิษณุกรรม


25/มิ.ย./2555 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามกำลังแสดงหน้า :<- 9/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|