[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
  
ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดการทัศนศึกษาดูงาน นักศึกษาระดับ ปวช ชั้นปีที่ 1
ผู้เขียน: suntiphab
จำนวนเข้าชม: 2376
ศุกร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 [ ´ÒǹìâËÅ´ á¿éÁ¢éÍÁÙÅ»ÃСͺ ]

กำหนดการทัศนศึกษาดูงาน นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1
วันที่ 24 - 26 เมษายน 2555
ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันที่ 23 เมษายน 2555
    -  รายงานตัวเวลา 10.00 น.

วันที่ 24 เมษายน 2555
    - เวลา 16.00 น.    อาจารย์ผู้ควบคุม และนักศึกษาระดับ ปวช. 1 ทุกคน พร้อมกันบริเวณหน้าเสาธง พร้อมออกเดินทาง

วันที่ 25 เมษายน 2555
    - เวลา 08.00 น.    เดินทางถึงจังหวัดชลบุรี ทำธุระส่วนตัว ปั๊มน้ำมัน
    - เวลา 09.30 - 12.00 น. ศึกษาดูงาน เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ค่ายกรมหลวงชุมพรและพิพิธภัณฑ์เต่าทะเล
    - เวลา 12.00 น.    พักรับประทานอาหาร และเดินทางไปที่พัก วัดใหม่กระทิงทอง
    - เวลา 14.00 น.    ถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
    - เวลา 15.00 - 18.00 น. เล่นน้ำทะเล หาดจอมเทียน
    - เวลา 18.00 น.    กลับเข้าที่พัก (อาจารย์ผู้ควบคุมเช็คชื่อนักศึกษา)

วันที่ 26 เมษายน 2555
    - เวลา 06.00 น.    ขึ้นรถ เดินทางกลับ 
                                  - แวะที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
    - เวลา 20.00 น.    ถึงจังหวัดพะเยาหมายเหตุ :  ให้นักศึกษา ดาวน์โหลด แบบคำขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ [ข่าวทั้งหมด]

      รายชื่อนักศึกษาติดต่อฝ่ายส่งเสริมการศึกษาด่วน 19/มิ.ย./2557
      กำหนดการรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 13/ก.พ./2557
      ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำปี 2557 27/ม.ค./2557
      กำหนดการรับวุฒิบัตร (ภาคนอกเวลาราชการ) 22/ก.พ./2556
      กำหนดการรับวุฒิบัตร (ภาคปกติ) 22/ก.พ./2556
      กำหนดการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 25/ม.ค./2556
      กำหนดการมหกรรมคอนเสิร์ต ซีเทครวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 (26/1/56) 25/ม.ค./2556
      กำหนดการแข่งขัน การประกวดร้องเพลง 24/พ.ย./2555
      ขอแสดงความยินดีกับ CTECH ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 9/พ.ย./2555
      การผ่อนผันการเกณธ์ทหารปีการศึกษา 2555 9/พ.ย./2555
      แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 27/ก.ย./2555
      ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 27/ก.ย./2555
      กำหนดการวันรวมใจเครือข่ายเพื่อชุมชน 1/ส.ค./2555
      กำหนดการวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ครบรอบ 16 ปี 1/ส.ค./2555
      เชิญชวนสมัครสมาชิกห้องสมุด 28/พ.ค./2555
      กำหนดการทัศนศึกษาดูงาน นักศึกษาระดับ ปวช ชั้นปีที่ 1 6/เม.ย./2555
      กำหนดการก่อนเปิดภาคเรียน 26/มี.ค./2555
      แจ้งการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำการ ประจำปี 2554 16/พ.ย./2554
      รับสมัครทีมฟุตบอล 7 คน มัธยมศึกษาตอนต้น (กำหนดการใหม่) 7/พ.ย./2554
      ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 19/ต.ค./2554
      แจ้งอาจารย์ทุกท่านส่งงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2554 ภายในวันที่ 10 ต.ค.2554 15/ก.ย./2554
      แจ้งอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคทุกท่าน ส่งแบบรายงานการประเมินตนเองประจำปี 2/ก.ย./2554
      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 8/ส.ค./2554
      กำหนดการวันสถาปนา C.TECH ครบรอบ 15 ปี 8/ส.ค./2554
      เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 9 3/ส.ค./2554
      คู่มือรับทุนครูสอนดี 3/ส.ค./2554
      เชิญคณะครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครู 3/ส.ค./2554(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2081224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|