[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

  
รายการ Gallery หลัก     [ Gallery นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ]

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา กลุ่มภาคเหนือ 2560 วันที่ 2
( 5/ก.พ./2561 )

-


การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา กลุ่มภาคเหนือ 2560 วันที่ 1
( 5/ก.พ./2561 )

-


วันมหกรรมวันวิชาการครั้งที่ 3 ภาคกลางคืน
( 31/ม.ค./2561 )

-


วันมหกรรมวันวิชาการครั้งที่ 3
( 31/ม.ค./2561 )

-


เตรียมงานวันมหกรรมวันวิชาการครั้งที่ 3
( 19/ม.ค./2561 )

วันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 21 ปี
( 16/ส.ค./2560 )

-


กิจกรรมวันไหว้ครูช่วงบ่าย
( 22/มิ.ย./2560 )

-


พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
( 22/มิ.ย./2560 )

-


พิธีไหว้ครูพระวิษณุกรรม
( 22/มิ.ย./2560 )

-


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2560
( 24/พ.ค./2560 )

-


รดน้ำดำหัวและขอพร ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์
( 12/เม.ย./2560 )

-


ทัศนศึกษา 2559
( 3/เม.ย./2560 )

-


พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2559
( 8/มี.ค./2560 )

-


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
( 3/มี.ค./2560 )

-


แสดงความยินดีนักศึกษา 4.00
( 29/พ.ย./2559 )

-

กำลังแสดงหน้า : 1/18 -> [Total 263 Gallery]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|