[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
19/มิ.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักศึกษาติดต่อฝ่ายส่งเสริมการศึกษาด่วน

-


13/ก.พ./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2557


27/ม.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำปี 2557

(ด่วน)


22/ก.พ./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับวุฒิบัตร (ภาคนอกเวลาราชการ)

ประจำปีการศึกษา  2555


22/ก.พ./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับวุฒิบัตร (ภาคปกติ)

ประจำปีการศึกษา  2556


25/ม.ค./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555

-


25/ม.ค./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการมหกรรมคอนเสิร์ต ซีเทครวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 (26/1/56)

-


24/พ.ย./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการแข่งขัน การประกวดร้องเพลง
กำหนดการ การประกวดร้องเพลงสถาบันและการบูม
9/พ.ย./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ CTECH ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก
วิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
9/พ.ย./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การผ่อนผันการเกณธ์ทหารปีการศึกษา 2555
การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
27/ก.ย./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
-
27/ก.ย./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
-
1/ส.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการวันรวมใจเครือข่ายเพื่อชุมชน
วันที่ 11 สิงหาคม 2555
1/ส.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ครบรอบ 16 ปี
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 พร้อมกันหน้าอาคารเอนกประสงค์เวลา 06.00 น.
28/พ.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสมัครสมาชิกห้องสมุด
ขอเชิญชวนอาจารย์ และ นักศึกษาทุกคน สมัครสมาชิกห้องสมุด ฟรี 
6/เม.ย./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการทัศนศึกษาดูงาน นักศึกษาระดับ ปวช ชั้นปีที่ 1
วันที่ 24 - 26 เมษายน 2555
26/มี.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการก่อนเปิดภาคเรียน
กำหนดการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
16/พ.ย./2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำการ ประจำปี 2554
เร่งด่วนมาก

7/พ.ย./2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครทีมฟุตบอล 7 คน มัธยมศึกษาตอนต้น (กำหนดการใหม่)
-
19/ต.ค./2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กำลังแสดงหน้า : 1/2 ->
<< 1 2 >>(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2081224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|