[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
28/มิ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
การกีฬาและท่องเที่ยวพะเยามอบอุปกรณ์กีฬาให้วิทยาลัย

-


28/มิ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
บรรยากาศการนำเสนอหัวข้อโครงร่างโครงการ

นศ.ระดับปวช.ชั้นปีที่3


22/มิ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
กิจกรรมวันไหว้ครูช่วงบ่าย

ณ.อาคารอเนกประสงค์


22/มิ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ณ.หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


22/มิ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
พิธีไหว้ครูพระวิษณุกรรม

ประจำปีการศึกษา 2560


20/มิ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


20/มิ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
เลือกตั้งประธานนักศึกษา

ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


20/มิ.ย./2560 : ข่าวประจำวัน
''กลยุทธ์การตลาดในยุค Thailand 4.0 "

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


23/พ.ค./2560 : ข่าวประจำวัน
มอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 4.00

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559


3/มี.ค./2560 : ข่าวประจำวัน
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการยุคใหม่


24/ก.พ./2560 : ข่าวประจำวัน
คนดี C.TECH ประจำภาคเรียนที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2559


7/ก.พ./2560 : ข่าวประจำวัน
กิจกรรมโครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ตัวแทนครู นักศึกษาชมรมจิตอาสา


31/ม.ค./2560 : ข่าวประจำวัน
เหล่าสภากาชาดจังหวัดพะเยารับบริจาคโหลิต

ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


1/ธ.ค./2559 : ข่าวประจำวัน
พันโทไพศาล อุปพรรณ์ ผบ.หน่วยฝึก นศท.มทบ.๓๔ เยี่ยมวิทยาลัย

ตามโครงการ รด.จิตอาสาจราจรให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่


29/พ.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียน 4.00

ประจำปีการศึกษา 1/2559


23/พ.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
โครงการอบรมสัมนากาบริหารจัดการห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว

ณ ห้องประชุมพุตตาน โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา


2/ก.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
ขอแสดงความยินดีกับนายพิธิวัฒน์ วงศ์เมือง

จากผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา


1/ก.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
พิธีปิดโครงการ Singha Rider Phayao

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา


1/ก.ย./2559 : ข่าวประจำวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

ประจำปีการศึกษา 2559


29/ส.ค./2559 : ข่าวประจำวัน
โครงการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้

เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา 2559กำลังแสดงหน้า : 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|