[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
8/ก.พ./2562 : ข่าวประจำวัน
สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

-


8/ก.พ./2562 : ข่าวประจำวัน
ลูกทุ่ง (หญิง) / สตริง (หญิง)

ขอแสดงความยินดี


4/ก.พ./2562 : ข่าวประจำวัน
รด.จิตอาสา

อ.แม่ใจ จ.พะเยา


26/ม.ค./2562 : ข่าวประจำวัน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net)

ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


11/ธ.ค./2561 : ข่าวประจำวัน
โครงการสร้างความมั่นคงพื้นที่ตอนใน

ณ.ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


11/ธ.ค./2561 : ข่าวประจำวัน
นำเสนอผลงานฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561

ณ.อาคารอเนกประสงค์ 2 


23/พ.ย./2561 : ข่าวประจำวัน
พิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ณ.ห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา


6/ก.ย./2561 : ข่าวประจำวัน
มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและผู้ควบคุมกีฬา

เมื่อวันที่ 23-29 กรกฏาคม 2561


6/ก.ย./2561 : ข่าวประจำวัน
คนดี c.TECH ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฏาคม ปีการศึกษา 2561

ประจำปีการศึกษา 2561


31/ส.ค./2561 : ข่าวประจำวัน
ปฐมนิเทศน์นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ณ.อาคารอเนกประสงค์ 2


21/ส.ค./2561 : ข่าวประจำวัน
คณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุน

ณ.ห้องประชุม 1


26/มิ.ย./2561 : ข่าวประจำวัน
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ณ.อาคารเอนกประสงค์ 2


14/มิ.ย./2561 : ข่าวประจำวัน
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ณ.อาคารอเนกประสงค์ 1


14/มิ.ย./2561 : ข่าวประจำวัน
พิธีไหว้พระวิษณุกรรมเนื่องพิธีไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2561


31/พ.ค./2561 : ข่าวประจำวัน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 4.00

ของเทอม 2/2560


25/พ.ค./2561 : ข่าวประจำวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2561

ณ.อาคารอเนกประสงค์


14/พ.ค./2561 : ข่าวประจำวัน
ประชุมผู้ปกครองประจำปี 1/2561

ณ.หอประชุมอเนกประสงค์


27/ก.พ./2561 : ข่าวประจำวัน
การประกวดห้องเรียนสวยงาม

ประจำภาคเรียนที่ 2/2560


23/ก.พ./2561 : ข่าวประจำวัน
ปวช. ศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย

ณ.จังหวัดเชียงราย


23/ก.พ./2561 : ข่าวประจำวัน
พิธีมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดเพื่อชุมชน"

อ.งาว จ.ลำปางกำลังแสดงหน้า : 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2081224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|