[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
29/ก.ค./2559 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
สาขาช่างยนต์ประชุมโครงการพัฒนาวิชาการ

ณ.ห้องประชุมกลาง


6/พ.ย./2558 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
จัดฝึกอบรมการเขียนแผนการสอน

ณ.ห้องประชุมกลาง


6/พ.ย./2558 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
จัดฝึกอบรม Google App

ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


23/พ.ค./2555 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
อบรมครู-อาจารย์ หัวข้อเทคนิคการเป็นครูที่ปรึกษาและจิตวิทยาความเป็นครู
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคจัดอบรมครู-อาจารย์ หัวข้อเทคนิคการเป็นครูที่ปรึกษาและจิตวิทยาความเป็นครู
6/เม.ย./2555 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
คณะครูทัศนศึกษาดูงาน
คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคทัศนศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2554
8/ส.ค./2554 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครู ระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดพะเยา
 ระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค. 54  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
3/ส.ค./2554 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
อบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ครูโรงเรียนเอกชน) จังหวัดพะเยา


กำลังแสดงหน้า : 1/1
<< 1 >>(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|