[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
22/มี.ค./2561 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครครูสอนสาขาภาษาต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง (22/03/61)

-


7/พ.ย./2560 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์จำนวน 4 อัตรา (07/10/60)

รับสมัครงาน


28/มิ.ย./2560 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครงานอาจารย์ภาษาไทย (29/06/60)

-


27/มิ.ย./2560 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์(27/06/60)

-


3/มี.ค./2560 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครครูสอนสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง (03/03/60)

-


4/ต.ค./2559 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 ตำแหน่ง (03/10/59)

-


4/ต.ค./2559 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครครูสอนสาขาบัญชีจำนวน 1 อัตรา (03-10-2559)

-


26/ก.ค./2559 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 ตำแหน่ง (26/07/59)

-


31/มี.ค./2559 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครครูสอนสาขาบัญชีจำนวน 1 อัตรา (31-03-2559)

-


31/มี.ค./2559 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครงานอาจารย์คณิตศาสตร์ 1 อัตรา (31-03-2559)

-


1/ธ.ค./2558 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์(1/12/58)

รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง อาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์


13/พ.ย./2558 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์(13/11/58)

รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง อาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์


4/พ.ย./2558 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบรรณรักษ์

-


8/พ.ค./2558 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครครูสอนสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำนวน 1 อัตรา ด่วน++(08/05/2015)

-


8/พ.ค./2558 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครครูสอนสาขาบัญชีจำนวน 1 อัตรา ด่วน++(08/05/2015)

-


24/มี.ค./2558 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครด่วนเจ้าหน้าที่ประจำหอพักหญิง

-


24/มี.ค./2558 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครงานอาจารย์ท่องเที่ยว(ด่วน)

-


24/มี.ค./2558 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครงานอาจารย์คณิตศาสตร์(ด่วน)

-


7/พ.ย./2557 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครงานอาจารย์ประชาสัมพันธ์

-


18/มี.ค./2557 : ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
รับสมัครอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

จบปริญญาโทขึ้นไป หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต(บธ.ม.)กำลังแสดงหน้า : 1/2 ->
<< 1 2 >>(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|