[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
 

       วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ร่วมกับสถาบันวิทยาการการจัดการแห่งแปซิฟิคทำกิจกรรมพบพระชำระใจและถวายสังฆทานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดศรีอุดมธรรม ต.ต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลา 9.00 น. อาจารย์เชษฐา บัวลีเอ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์และอาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการการจัดการแห่งแปซิฟิคได้นำคณะนักศึกษา ของสองสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมพบพระชำระใจ และถวายสังฆทานเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564 ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีการพัฒนาวัดศรีอุดมธรรมร่วมด้วย มีการคัดแยกขยะกวาดลานวัด การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทั้งสองสถาบันได้ตระหนักถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป

      วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ร่วมกับสถาบันวิทยาการการจัดการแห่งแปซิฟิคทำกิจกรรมพบพระชำระใจและถวายสังฆทานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดศรีอุดมธรรม ต.ต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลา 9.00 น. อาจารย์เชษฐา บัวลีเอ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์และอาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการการจัดการแห่งแปซิฟิคได้นำคณะนักศึกษา ของสองสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมพบพระชำระใจ และถวายสังฆทานเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564 ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีการพัฒนาวัดศรีอุดมธรรมร่วมด้วย มีการคัดแยกขยะกวาดลานวัด การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทั้งสองสถาบันได้ตระหนักถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป

    โครงการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ชั้นปีที่ 3 และ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เมื่อเวลา13.00น. วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ได้จัดกิจกรรมด้านวิชาการโครงการนำเสนอ ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

โครงการ CTECH มัคคุเทศก์น้อย ของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศการนำเสนอโครงการ นวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ณ​ อาคาร​เอนกประสงค์​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ไชย​พันธ์​พงษ์​

การนำเสนอผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตเพื่อสุขภาพ ของนักศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ประจำปีการศึกษา 2563


8/ก.พ./2562
สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

-

8/ก.พ./2562
ลูกทุ่ง (หญิง) / สตริง (หญิง)

ขอแสดงความยินดี

4/ก.พ./2562
รด.จิตอาสา

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

26/ม.ค./2562
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net)

ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

11/ธ.ค./2561
โครงการสร้างความมั่นคงพื้นที่ตอนใน

ณ.ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

11/ธ.ค./2561
นำเสนอผลงานฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561

ณ.อาคารอเนกประสงค์ 2 

23/พ.ย./2561
พิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ณ.ห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา

6/ก.ย./2561
มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและผู้ควบคุมกีฬา

เมื่อวันที่ 23-29 กรกฏาคม 2561

6/ก.ย./2561
คนดี c.TECH ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฏาคม ปีการศึกษา 2561

ประจำปีการศึกษา 2561

31/ส.ค./2561
ปฐมนิเทศน์นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ณ.อาคารอเนกประสงค์ 2


8/ก.พ./2562
พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กีฬา และการประกวด วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ

4/ก.พ./2562
กิจกรรม Road Show

ณ.บริเวณถนนคนเดิน

21/ม.ค./2562
Star Of Pacific 2019

"ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019"

21/ม.ค./2562
ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

21/ม.ค./2562
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2019

ณ.สนามกีฬากลางแจ้ง

16/ม.ค./2562
งานวันครูประจำปี 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

ณ.สโมสรสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

15/ม.ค./2562
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

26/ธ.ค./2561
"BANTAM Run For Give" "RUN ฮอมบุญ"

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

24/ธ.ค./2561
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดธิดาชนเผ่าแห่งประเทศไทย

งานกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 "พิดโลกเกมส์"

21/ธ.ค./2561
คณะครูชมรมครูเก่าโรงเรียนปากเกร็ดมอบทุนการศึกษา

ณ.อาคารอเนกประสงค์

14/ธ.ค./2561
Ctech SportDay 2561

ณ.สนามกีฬากลางวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

20/พ.ย./2561
กองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคจัดพิธีถวายราชสดุดี

ณ.อาคารอเนกประสงค์ 2

12/พ.ย./2561
คณะกรรมการตรวจประเมิน อวท.

ณ.ห้องประชุม 1

24/ส.ค./2561
การแข่งขันบูมสาขาและร้องเพลงประจำสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

20/ส.ค./2561
มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


16/ก.ย./2557
โครงการน้ำใจพี่ มีให้น้อง

สาขาการตลาด

16/ก.ย./2557
โครงการพี่สอนน้อง

ณ วัดต๊ำม่อน

16/ก.ย./2557
โครงการ คนติดดิน ใจติดธรรม

ณ วัดต๊ำม่อน อ.เมือง จ.พะเยา

16/ก.ย./2557
C.tech Marketing Walking Street

กิจกรรมถนนคนเดินภายในสถานศึกษา

16/ก.ย./2557
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชามารยาทไทยและการสมาคม

สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

16/ก.ย./2557
การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Marketing Day) ประจำปี 2557

สาขาการตลาด

2/ก.ย./2557
โครงการ CTECH บริการชุมชน

สาขาภาษาต่างประเทศ 

   วีดีโอคลิป 10 รายการล่าสุด

      พี่ตูนร่วมร้องเพลงกับนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จ.พะเยา  14/ก.พ./2561
      วันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 20 ปี  2/ก.ย./2559
      งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยแห่งชาติ   1/ก.ย./2559
      วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559  24/มิ.ย./2559
      พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2558   10/มี.ค./2559
      ปี๋ใหม่เมือง Ctech 2558  13/เม.ย./2558
      concert ไอน้ำ @ ctech  21/ก.พ./2556
      Concert วงเคลิ้ม @ ctech  21/ก.พ./2556
      สัมภาษณ์ศิลปินวงไอน้ำ  21/ก.พ./2556
      สัมภาษณ์ศิลปินวงเคลิ้ม  21/ก.พ./2556


สาขาช่างยนต์ประชุมโครงการพัฒนาวิชาการ
จัดฝึกอบรมการเขียนแผนการสอน
จัดฝึกอบรม Google App
อบรมครู-อาจารย์ หัวข้อเทคนิคการเป็นครูที่ปรึกษาและจิตวิทยาความเป็นครู
คณะครูทัศนศึกษาดูงาน
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครู ระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดพะเยา
อบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

รับสมัครครูสอนสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง (06/08/63)
รับสมัครครูสอนสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง (22/06/63)
รับสมัครงานอาจารย์ภาษาไทย (05/06/63)
รับสมัครครูสอนสาขาการตลาดจำนวน 1 อัตรา (02-05-2563)
รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์จำนวน 6 อัตรา (02/5/63)
รับสมัครครูสอนสาขาการตลาดจำนวน 1 อัตรา (15-02-2562)
รับสมัครครูสอนสาขาบัญชีจำนวน 1 อัตรา (15-02-2562)
รับสมัครครูสอนสาขาภาษาต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง (22/03/61)
รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์จำนวน 4 อัตรา (07/10/60)
รับสมัครงานอาจารย์ภาษาไทย (29/06/60)
 More Gallery....    

บรรยากาศการแข่งขันทักษะภาคเหนือที่พิษณุุโลกครั้งที่ 32
( 8/ก.พ./2562 )

-


พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)
( 8/ก.พ./2562 )

-


รด.จิตอาสา
( 4/ก.พ./2562 )

-


กิจกรรม Road Show
( 4/ก.พ./2562 )

Star of Pacific 2019
( 21/ม.ค./2562 )

-


ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019
( 21/ม.ค./2562 )

-


มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2019
( 21/ม.ค./2562 )

-


BANTAM Run For Give" "RUN ฮอมบุญ"
( 26/ธ.ค./2561 )

-


Sprot Day 2561
( 14/ธ.ค./2561 )

-


จัดพิธีถวายราชสดุดี
( 20/พ.ย./2561 )

-


กรมการจัดหางาน
( 11/ธ.ค./2561 )

-


นำเสนอผลงานฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561
( 11/ธ.ค./2561 )

-


พิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
( 23/พ.ย./2561 )

-


ปฐมนิเทศน์นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
( 31/ส.ค./2561 )

-


คณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุน
( 21/ส.ค./2561 )

-

[Total 286 Gallery](start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ - CTECH

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2581224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|