[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
  
ประเภท: การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
เรื่อง : อบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ผู้เขียน: suntiphab
จำนวนเข้าชม: 1421
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ครูโรงเรียนเอกชน) จังหวัดพะเยา
ณ โรงเรียนพินิตประสาธน์ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554
โดย นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม
และได้รับเกียรติจากนาย วิทยา ใจวิถี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบอมครั้งนี้

อัลบั้มรูปกิจกรรม

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน [ข่าวทั้งหมด]

      สาขาช่างยนต์ประชุมโครงการพัฒนาวิชาการ 29/ก.ค./2559
      จัดฝึกอบรมการเขียนแผนการสอน 6/พ.ย./2558
      จัดฝึกอบรม Google App 6/พ.ย./2558
      อบรมครู-อาจารย์ หัวข้อเทคนิคการเป็นครูที่ปรึกษาและจิตวิทยาความเป็นครู 23/พ.ค./2555
      คณะครูทัศนศึกษาดูงาน 6/เม.ย./2555
      โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครู ระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดพะเยา 8/ส.ค./2554
      อบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 3/ส.ค./2554(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|