[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
  
ประเภท: การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
เรื่อง : จัดฝึกอบรมการเขียนแผนการสอน
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 1208
ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 

        เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาทางวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค ได้ทำการจัดอบรมเรื่อง "การเขียนแผนการสอน" โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปรีชา เรืองฉิม เป็นวิทยากรภายในงานนี้ โดยใช้เวลาในการอบรมทั้งสิน 2 วัน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน ก่อนที่จะทำการเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 ต่อไป

 

 

ภาพกิจกรรม

 

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน [ข่าวทั้งหมด]

      สาขาช่างยนต์ประชุมโครงการพัฒนาวิชาการ 29/ก.ค./2559
      จัดฝึกอบรมการเขียนแผนการสอน 6/พ.ย./2558
      จัดฝึกอบรม Google App 6/พ.ย./2558
      อบรมครู-อาจารย์ หัวข้อเทคนิคการเป็นครูที่ปรึกษาและจิตวิทยาความเป็นครู 23/พ.ค./2555
      คณะครูทัศนศึกษาดูงาน 6/เม.ย./2555
      โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครู ระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดพะเยา 8/ส.ค./2554
      อบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 3/ส.ค./2554(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ - CTECH

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2581224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|