[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
  
ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 9
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 1704
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554

หลักการและเหตุผล

              โครงการ 2B-KMUTT เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ม. 4 , ม.5 , ปวช.1และ ปวช.2ได้เข้ามาทำวิจัยในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นนักคิดค้นให้กับยุวชนในการเตรียมความ พร้อมและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย รวมไปถึงได้เข้ามาเรียนรู้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด
 

 

 

สนใจสมัครออนไลน์คลิกได้ที่นี่

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย การปั้นประดิษฐ์ นักออกแบบ และนวัตกรรมในระหว่างปิดภาคเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และนวัตกรรม
4. เพื่อสร้างนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
 

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

16 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2555
 

ค่ายนี้คืออะไร  มีอะไรบ้างภายในค่าย
 
ภายในค่าย อาจารย์จะจัดกลุ่มและเสนอหัวข้อที่จะให้น้องๆได้ทำวิจัย สร้างโปรเจก  ถ้าหากน้องเห็นว่าหัวข้อที่อาจารย์เสนอมาไม่ถูกใจ สามารถเสนอเรื่องใหม่ได้  โดยตลอดเวลาภายในค่ายน้องๆจะได้ทำวิจัย หรือ โปรเจก ในสาขาและหัวข้อที่น้องๆได้เลือกไว้  ได้ใช้อุปกรณ์จริงในมหาวิทยาลัย(บางชิ้นมีราคาแพงมาก) โดยมีพี่ๆค่ายเป็นพี่ที่ศึกษาอยูระดับมหาวิทยาลัย ทั้งปริญญาตรี และ ปริญญาโท คอยให้คำแนะนำ และมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
มีสาขาให้น้องเลือกที่จะมาศึกษาและทำวิจัยดังนี้
 
กลุ่มที่ 1พลังงาน                          กลุ่มที่  2  หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและเครื่องจักรกล   
 
กลุ่ม 3 อาหารและสุขภาพ              กลุ่มที่ 4  คอมพิวเตอร์และ IT 
 
กลุ่มที่ 5 มัลติมีเดียและอาร์ต           กลุ่มที่  6  คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   
 
กลุ่ม  7  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    กลุ่ม  8  วัสดุ   
 
กลุ่ม 9  การก่อสร้างและขนส่ง          กลุ่ม 10ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกซ์
 
ติดตามรายละเอียดได้ที่
ส่วนคัดเลือกนักศึกษา (Admission and Recruitment Division)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi)
126ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Tel. 0-2470-8146, 0 - 2470-8348, 0-2470-8164
Fax. 0-2470-8164
http://www.kmutt.ac.th/2bkmutt/main                                               
 


โครงการนี้ น้องสามารถมีสิธิ์ลุ้นเรียนต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ด้วยนะค่ะ  รายละเอียดสามารถดูได้จากเอกสารประกอบข่าวได้ค่ะ

อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th
 
เอกสารประกอบข่าว :

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ข่าวทั้งหมด]

      รายชื่อนักศึกษาติดต่อฝ่ายส่งเสริมการศึกษาด่วน 19/มิ.ย./2557
      กำหนดการรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 13/ก.พ./2557
      ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำปี 2557 27/ม.ค./2557
      กำหนดการรับวุฒิบัตร (ภาคนอกเวลาราชการ) 22/ก.พ./2556
      กำหนดการรับวุฒิบัตร (ภาคปกติ) 22/ก.พ./2556
      กำหนดการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 25/ม.ค./2556
      กำหนดการมหกรรมคอนเสิร์ต ซีเทครวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 (26/1/56) 25/ม.ค./2556
      กำหนดการแข่งขัน การประกวดร้องเพลง 24/พ.ย./2555
      ขอแสดงความยินดีกับ CTECH ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 9/พ.ย./2555
      การผ่อนผันการเกณธ์ทหารปีการศึกษา 2555 9/พ.ย./2555
      แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 27/ก.ย./2555
      ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 27/ก.ย./2555
      กำหนดการวันรวมใจเครือข่ายเพื่อชุมชน 1/ส.ค./2555
      กำหนดการวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ครบรอบ 16 ปี 1/ส.ค./2555
      เชิญชวนสมัครสมาชิกห้องสมุด 28/พ.ค./2555
      กำหนดการทัศนศึกษาดูงาน นักศึกษาระดับ ปวช ชั้นปีที่ 1 6/เม.ย./2555
      กำหนดการก่อนเปิดภาคเรียน 26/มี.ค./2555
      แจ้งการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำการ ประจำปี 2554 16/พ.ย./2554
      รับสมัครทีมฟุตบอล 7 คน มัธยมศึกษาตอนต้น (กำหนดการใหม่) 7/พ.ย./2554
      ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 19/ต.ค./2554
      แจ้งอาจารย์ทุกท่านส่งงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2554 ภายในวันที่ 10 ต.ค.2554 15/ก.ย./2554
      แจ้งอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคทุกท่าน ส่งแบบรายงานการประเมินตนเองประจำปี 2/ก.ย./2554
      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 8/ส.ค./2554
      กำหนดการวันสถาปนา C.TECH ครบรอบ 15 ปี 8/ส.ค./2554
      เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 9 3/ส.ค./2554
      คู่มือรับทุนครูสอนดี 3/ส.ค./2554
      เชิญคณะครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครู 3/ส.ค./2554(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ - CTECH

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2581224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|