[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
  
ประเภท: ข่าวประจำวัน
เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 4.00
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 841
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

          ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 4.00 ของเทอม 2/2560 มีรายนามดังต่อไปนี้

  1. นางสาวบูทูม เยเปีย ระดับชั้น ปวช.1 สาขาการบัญชี
  2. นางสาวพลอยชมพู แซ่ล่อ ระดับชั้น ปวช.1 สาขาการบัญชี
  3. นางสาวสายฝน แซ่หมี่ ปวช.1 สาขาการบัญชี
  4. นางสาวฟามจิ้ว แซ่จ้าว ระดับชั้น ปวช.2 สาขาการบัญชี
  5. นางสาวสุขศรี แซ่โซ้ง ระดับชั้น ปวช.2 สาขาการตลาด
  6. นางสาวณัฐพร แสงคำ ระดับชั้น ปวช.2 สาขาการตลาด
  7. นางสาวอังคณา แสงคำ ระดับชั้น ปวช.2 สาขาการตลาด

ข่าวประจำวัน [ข่าวทั้งหมด]

      สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค 8/ก.พ./2562
      ลูกทุ่ง (หญิง) / สตริง (หญิง) 8/ก.พ./2562
      รด.จิตอาสา 4/ก.พ./2562
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) 26/ม.ค./2562
      โครงการสร้างความมั่นคงพื้นที่ตอนใน 11/ธ.ค./2561
      นำเสนอผลงานฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561 11/ธ.ค./2561
      พิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 23/พ.ย./2561
      มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและผู้ควบคุมกีฬา 6/ก.ย./2561
      คนดี c.TECH ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฏาคม ปีการศึกษา 2561 6/ก.ย./2561
      ปฐมนิเทศน์นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 31/ส.ค./2561
      คณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุน 21/ส.ค./2561
      พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 26/มิ.ย./2561
      พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 14/มิ.ย./2561
      พิธีไหว้พระวิษณุกรรมเนื่องพิธีไหว้ครู 14/มิ.ย./2561
      ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 4.00 31/พ.ค./2561
      ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2561 25/พ.ค./2561
      ประชุมผู้ปกครองประจำปี 1/2561 14/พ.ค./2561
      การประกวดห้องเรียนสวยงาม 27/ก.พ./2561
      ปวช. ศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย 23/ก.พ./2561
      พิธีมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดเพื่อชุมชน" 23/ก.พ./2561
      บรรยากาศการจัดเตรียมงานวันมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 19/ม.ค./2561
      มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนบ้านภูเงิน 9/ม.ค./2561
      คณะชมรมครูเก่าโรงเรียนปากเกร็ดมอบทุนการศึกษา 9/ม.ค./2561
      ต้อนรับคณะสาธารณสุขจังหวัด 8/ม.ค./2561
      วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 8/ม.ค./2561
      กิจกรรมดนตรีต้อนรับ ตูน บอดี้สแลม 22/ธ.ค./2560
      การดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการ 19/ธ.ค./2560
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 18/ธ.ค./2560
      โครงการสำนึกรักบ้านเกิดและห่มใจไออุ่น 15/ธ.ค./2560
      จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพการแข่งขันทักษะภายใน 12/ธ.ค./2560
      พิธีเเปิดการนำเสนอผลงานการฝึกงานของนักศึกษา 8/ธ.ค./2560
      พิธีการเปิดกองลูกเสือวิสามัญ 29/พ.ย./2560
      มอบใบประกาศนักศึกษาเรียนดี 17/พ.ย./2560
      การกีฬาและท่องเที่ยวพะเยามอบอุปกรณ์กีฬาให้วิทยาลัย 28/มิ.ย./2560
      บรรยากาศการนำเสนอหัวข้อโครงร่างโครงการ 28/มิ.ย./2560
      กิจกรรมวันไหว้ครูช่วงบ่าย 22/มิ.ย./2560
      พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 22/มิ.ย./2560
      พิธีไหว้ครูพระวิษณุกรรม 22/มิ.ย./2560
      ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน 20/มิ.ย./2560
      เลือกตั้งประธานนักศึกษา 20/มิ.ย./2560
      ''กลยุทธ์การตลาดในยุค Thailand 4.0 " 20/มิ.ย./2560
      มอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 4.00 23/พ.ค./2560
      ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 3/มี.ค./2560
      คนดี C.TECH ประจำภาคเรียนที่ 2 24/ก.พ./2560
      กิจกรรมโครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 7/ก.พ./2560
      เหล่าสภากาชาดจังหวัดพะเยารับบริจาคโหลิต 31/ม.ค./2560
      พันโทไพศาล อุปพรรณ์ ผบ.หน่วยฝึก นศท.มทบ.๓๔ เยี่ยมวิทยาลัย 1/ธ.ค./2559
      ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียน 4.00 29/พ.ย./2559
      โครงการอบรมสัมนากาบริหารจัดการห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว 23/พ.ย./2559
      ขอแสดงความยินดีกับนายพิธิวัฒน์ วงศ์เมือง 2/ก.ย./2559
      พิธีปิดโครงการ Singha Rider Phayao 1/ก.ย./2559
      ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 1/ก.ย./2559
      โครงการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ 29/ส.ค./2559
      รับการตรวจเงินอุดหนุนจากคณะกรรมการ อศจ.พะเยา 24/ส.ค./2559
      ร่วมโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ SCG 22/ส.ค./2559
      มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลซีเทคลีคและกีฬาวอลเลย์บอล 10/ส.ค./2559
      การแข่งขันกีฬาฟุตบอลซีเทคลีคและกีฬาวอลเลย์บอล 29/ก.ค./2559
      แรงงานไทยเพื่อความมั่งคงในอาชีพ 8/ก.ค./2559
      คนดี C.TECH ประจำเดือน มิถุนายน 2559 8/ก.ค./2559
      วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค นำผลงานโครงการเข้าร่วมแสดงในงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 6/ก.ค./2559
      ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน 5/ก.ค./2559
      กิจกรรมกีฬาวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 23/มิ.ย./2559
      ผลการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 23/มิ.ย./2559
      พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 23/มิ.ย./2559
      พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559 23/มิ.ย./2559
      บรรยากาศการจัดทำพานไหว้ครู 22/มิ.ย./2559
      โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 17/มิ.ย./2559
      กาชาดพะเยารับบริจาคโลหิต 8/มิ.ย./2559
      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียน 17/พ.ค./2559
      ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2559 13/พ.ค./2559
      ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2559 12/พ.ค./2559
      โครงการประกวดห้องเรียนสวยงาม 11/มี.ค./2559
      คนดี CTECH ประจำเดือนมกราคม 26/ก.พ./2559
      สาขาการบัญชีจัดงานวันเด็ก 59 8/ม.ค./2559
      คนดี CTECH ประจำเดือนธันวาคม 29/ธ.ค./2558
      คนดี CTECH ประจำเดือนพฤศจิกายน 29/ธ.ค./2558
      เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 22/ธ.ค./2558
      เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 22/ธ.ค./2558
      ผู้บริหารธนาคารกรุงไทยสาขาพะเยามาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ 3/ธ.ค./2558
      บรรยากาศการประกวด Cheerleader กีฬาสี 2558 3/ธ.ค./2558
      แข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2558 1/ธ.ค./2558
      รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียน 4.00 6/พ.ย./2558
      งานเชื่อมสัมพันธ์ชาวหอพักใน 27/ส.ค./2558
      โครงการห้องเรียนสวยงาม 27/ส.ค./2558
      คนดี CTECH ประจำเดือนสิงหาคม 20/ส.ค./2558
      คนดี CTECH ประจำเดือนกรกฏาคม 20/ส.ค./2558
      มอบรางวัลการจัดนิทรรศการ 20/ส.ค./2558
      คนดี CTECH ประจำเดือนมิถุนายน 24/ก.ค./2558
      กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักศึกษาผลการเรียน 4.00 29/พ.ค./2558
      มอบกระเช้าคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 8/ม.ค./2558
      โครงการดนดี C.TECH 25/ธ.ค./2557
      โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข 24/ธ.ค./2557
      ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 27/ส.ค./2557
      มอบรางวัลนิทรรศการเชิงวิชาการ 25/ส.ค./2557
      การแข่งขัน ปอม ปอมเชียร์ 19/ส.ค./2557
      ซีเทคแปซิฟิคส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวด 8/ส.ค./2557
      การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น Marketing Day 8/ส.ค./2557(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ - CTECH

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2581224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|