[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
  
ประเภท: ข่าวประจำวัน
เรื่อง : นำเสนอผลงานฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 850
อังคาร์ ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานฝึกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ.อาคารอเนกประสงค์ 2 โดยมี ดร.แววตา พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค เป็นประธานในพิธี และรับฟังคำกล่าวรายงานจาก อาจารย์อโนชา งามจิต หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา

 

ภาพกิจกรรม

ข่าวประจำวัน [ข่าวทั้งหมด]

      สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค 8/ก.พ./2562
      ลูกทุ่ง (หญิง) / สตริง (หญิง) 8/ก.พ./2562
      รด.จิตอาสา 4/ก.พ./2562
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) 26/ม.ค./2562
      โครงการสร้างความมั่นคงพื้นที่ตอนใน 11/ธ.ค./2561
      นำเสนอผลงานฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561 11/ธ.ค./2561
      พิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 23/พ.ย./2561
      มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและผู้ควบคุมกีฬา 6/ก.ย./2561
      คนดี c.TECH ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฏาคม ปีการศึกษา 2561 6/ก.ย./2561
      ปฐมนิเทศน์นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 31/ส.ค./2561
      คณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุน 21/ส.ค./2561
      พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 26/มิ.ย./2561
      พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 14/มิ.ย./2561
      พิธีไหว้พระวิษณุกรรมเนื่องพิธีไหว้ครู 14/มิ.ย./2561
      ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 4.00 31/พ.ค./2561
      ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2561 25/พ.ค./2561
      ประชุมผู้ปกครองประจำปี 1/2561 14/พ.ค./2561
      การประกวดห้องเรียนสวยงาม 27/ก.พ./2561
      ปวช. ศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย 23/ก.พ./2561
      พิธีมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดเพื่อชุมชน" 23/ก.พ./2561
      บรรยากาศการจัดเตรียมงานวันมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 19/ม.ค./2561
      มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนบ้านภูเงิน 9/ม.ค./2561
      คณะชมรมครูเก่าโรงเรียนปากเกร็ดมอบทุนการศึกษา 9/ม.ค./2561
      ต้อนรับคณะสาธารณสุขจังหวัด 8/ม.ค./2561
      วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 8/ม.ค./2561
      กิจกรรมดนตรีต้อนรับ ตูน บอดี้สแลม 22/ธ.ค./2560
      การดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการ 19/ธ.ค./2560
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 18/ธ.ค./2560
      โครงการสำนึกรักบ้านเกิดและห่มใจไออุ่น 15/ธ.ค./2560
      จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพการแข่งขันทักษะภายใน 12/ธ.ค./2560
      พิธีเเปิดการนำเสนอผลงานการฝึกงานของนักศึกษา 8/ธ.ค./2560
      พิธีการเปิดกองลูกเสือวิสามัญ 29/พ.ย./2560
      มอบใบประกาศนักศึกษาเรียนดี 17/พ.ย./2560
      การกีฬาและท่องเที่ยวพะเยามอบอุปกรณ์กีฬาให้วิทยาลัย 28/มิ.ย./2560
      บรรยากาศการนำเสนอหัวข้อโครงร่างโครงการ 28/มิ.ย./2560
      กิจกรรมวันไหว้ครูช่วงบ่าย 22/มิ.ย./2560
      พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 22/มิ.ย./2560
      พิธีไหว้ครูพระวิษณุกรรม 22/มิ.ย./2560
      ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน 20/มิ.ย./2560
      เลือกตั้งประธานนักศึกษา 20/มิ.ย./2560
      ''กลยุทธ์การตลาดในยุค Thailand 4.0 " 20/มิ.ย./2560
      มอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 4.00 23/พ.ค./2560
      ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 3/มี.ค./2560
      คนดี C.TECH ประจำภาคเรียนที่ 2 24/ก.พ./2560
      กิจกรรมโครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 7/ก.พ./2560
      เหล่าสภากาชาดจังหวัดพะเยารับบริจาคโหลิต 31/ม.ค./2560
      พันโทไพศาล อุปพรรณ์ ผบ.หน่วยฝึก นศท.มทบ.๓๔ เยี่ยมวิทยาลัย 1/ธ.ค./2559
      ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียน 4.00 29/พ.ย./2559
      โครงการอบรมสัมนากาบริหารจัดการห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว 23/พ.ย./2559
      ขอแสดงความยินดีกับนายพิธิวัฒน์ วงศ์เมือง 2/ก.ย./2559
      พิธีปิดโครงการ Singha Rider Phayao 1/ก.ย./2559
      ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 1/ก.ย./2559
      โครงการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ 29/ส.ค./2559
      รับการตรวจเงินอุดหนุนจากคณะกรรมการ อศจ.พะเยา 24/ส.ค./2559
      ร่วมโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ SCG 22/ส.ค./2559
      มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลซีเทคลีคและกีฬาวอลเลย์บอล 10/ส.ค./2559
      การแข่งขันกีฬาฟุตบอลซีเทคลีคและกีฬาวอลเลย์บอล 29/ก.ค./2559
      แรงงานไทยเพื่อความมั่งคงในอาชีพ 8/ก.ค./2559
      คนดี C.TECH ประจำเดือน มิถุนายน 2559 8/ก.ค./2559
      วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค นำผลงานโครงการเข้าร่วมแสดงในงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 6/ก.ค./2559
      ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน 5/ก.ค./2559
      กิจกรรมกีฬาวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 23/มิ.ย./2559
      ผลการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 23/มิ.ย./2559
      พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 23/มิ.ย./2559
      พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559 23/มิ.ย./2559
      บรรยากาศการจัดทำพานไหว้ครู 22/มิ.ย./2559
      โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 17/มิ.ย./2559
      กาชาดพะเยารับบริจาคโลหิต 8/มิ.ย./2559
      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียน 17/พ.ค./2559
      ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2559 13/พ.ค./2559
      ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2559 12/พ.ค./2559
      โครงการประกวดห้องเรียนสวยงาม 11/มี.ค./2559
      คนดี CTECH ประจำเดือนมกราคม 26/ก.พ./2559
      สาขาการบัญชีจัดงานวันเด็ก 59 8/ม.ค./2559
      คนดี CTECH ประจำเดือนธันวาคม 29/ธ.ค./2558
      คนดี CTECH ประจำเดือนพฤศจิกายน 29/ธ.ค./2558
      เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 22/ธ.ค./2558
      เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 22/ธ.ค./2558
      ผู้บริหารธนาคารกรุงไทยสาขาพะเยามาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ 3/ธ.ค./2558
      บรรยากาศการประกวด Cheerleader กีฬาสี 2558 3/ธ.ค./2558
      แข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2558 1/ธ.ค./2558
      รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียน 4.00 6/พ.ย./2558
      งานเชื่อมสัมพันธ์ชาวหอพักใน 27/ส.ค./2558
      โครงการห้องเรียนสวยงาม 27/ส.ค./2558
      คนดี CTECH ประจำเดือนสิงหาคม 20/ส.ค./2558
      คนดี CTECH ประจำเดือนกรกฏาคม 20/ส.ค./2558
      มอบรางวัลการจัดนิทรรศการ 20/ส.ค./2558
      คนดี CTECH ประจำเดือนมิถุนายน 24/ก.ค./2558
      กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักศึกษาผลการเรียน 4.00 29/พ.ค./2558
      มอบกระเช้าคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 8/ม.ค./2558
      โครงการดนดี C.TECH 25/ธ.ค./2557
      โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข 24/ธ.ค./2557
      ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 27/ส.ค./2557
      มอบรางวัลนิทรรศการเชิงวิชาการ 25/ส.ค./2557
      การแข่งขัน ปอม ปอมเชียร์ 19/ส.ค./2557
      ซีเทคแปซิฟิคส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวด 8/ส.ค./2557
      การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น Marketing Day 8/ส.ค./2557(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ - CTECH

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2581224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|