[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
  
ประเภท: ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
เรื่อง : รับสมัครครูสอนสาขาบัญชีจำนวน 1 อัตรา (15-02-2562)
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 651
ศุกร์ ที่ 15 เดือน กุุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
   

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครจำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบระเบียนการศึกษา(Transcript) 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
 4. มีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
 5. หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

 1. สามารถอยื่นหลักฐานการรับสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยเทคโนโลีซีเทคแปซิฟิค
 2. สามารถดาวโหลดใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานมาตามที่อยู่  Email : webmasterctech@gmail.com
   

download ใบสมัคร

ข่าวรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค [ข่าวทั้งหมด]

      รับสมัครครูสอนสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง (06/08/63) 6/ส.ค./2563
      รับสมัครครูสอนสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง (22/06/63) 22/มิ.ย./2563
      รับสมัครงานอาจารย์ภาษาไทย (05/06/63) 5/มิ.ย./2563
      รับสมัครครูสอนสาขาการตลาดจำนวน 1 อัตรา (02-05-2563) 2/มิ.ย./2563
      รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์จำนวน 6 อัตรา (02/5/63) 2/มิ.ย./2563
      รับสมัครครูสอนสาขาการตลาดจำนวน 1 อัตรา (15-02-2562) 15/ก.พ./2562
      รับสมัครครูสอนสาขาบัญชีจำนวน 1 อัตรา (15-02-2562) 15/ก.พ./2562
      รับสมัครครูสอนสาขาภาษาต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง (22/03/61) 22/มี.ค./2561
      รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์จำนวน 4 อัตรา (07/10/60) 7/พ.ย./2560
      รับสมัครงานอาจารย์ภาษาไทย (29/06/60) 28/มิ.ย./2560
      รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์(27/06/60) 27/มิ.ย./2560
      รับสมัครครูสอนสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง (03/03/60) 3/มี.ค./2560
      รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 ตำแหน่ง (03/10/59) 4/ต.ค./2559
      รับสมัครครูสอนสาขาบัญชีจำนวน 1 อัตรา (03-10-2559) 4/ต.ค./2559
      รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 ตำแหน่ง (26/07/59) 26/ก.ค./2559
      รับสมัครครูสอนสาขาบัญชีจำนวน 1 อัตรา (31-03-2559) 31/มี.ค./2559
      รับสมัครงานอาจารย์คณิตศาสตร์ 1 อัตรา (31-03-2559) 31/มี.ค./2559
      รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์(1/12/58) 1/ธ.ค./2558
      รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์(13/11/58) 13/พ.ย./2558
      รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบรรณรักษ์ 4/พ.ย./2558
      รับสมัครครูสอนสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำนวน 1 อัตรา ด่วน++(08/05/2015) 8/พ.ค./2558
      รับสมัครครูสอนสาขาบัญชีจำนวน 1 อัตรา ด่วน++(08/05/2015) 8/พ.ค./2558
      รับสมัครด่วนเจ้าหน้าที่ประจำหอพักหญิง 24/มี.ค./2558
      รับสมัครงานอาจารย์ท่องเที่ยว(ด่วน) 24/มี.ค./2558
      รับสมัครงานอาจารย์คณิตศาสตร์(ด่วน) 24/มี.ค./2558
      รับสมัครงานอาจารย์ประชาสัมพันธ์ 7/พ.ย./2557
      รับสมัครอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 18/มี.ค./2557
      รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีจำนวน 1 อัตรา ด่วน++(10/06/2013) 10/มิ.ย./2556
      รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์ 27/พ.ย./2555(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ - CTECH

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2581224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|