[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
11/ธ.ค./2561
โครงการสร้างความมั่นคงพื้นที่ตอนใน

ณ.ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

11/ธ.ค./2561
นำเสนอผลงานฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561

ณ.อาคารอเนกประสงค์ 2 

23/พ.ย./2561
พิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ณ.ห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา

6/ก.ย./2561
มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและผู้ควบคุมกีฬา

เมื่อวันที่ 23-29 กรกฏาคม 2561

6/ก.ย./2561
คนดี c.TECH ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฏาคม ปีการศึกษา 2561

ประจำปีการศึกษา 2561

31/ส.ค./2561
ปฐมนิเทศน์นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ณ.อาคารอเนกประสงค์ 2

21/ส.ค./2561
คณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุน

ณ.ห้องประชุม 1

26/มิ.ย./2561
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ณ.อาคารเอนกประสงค์ 2

14/มิ.ย./2561
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ณ.อาคารอเนกประสงค์ 1

14/มิ.ย./2561
พิธีไหว้พระวิษณุกรรมเนื่องพิธีไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2561


24/ส.ค./2561
การแข่งขันบูมสาขาและร้องเพลงประจำสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

20/ส.ค./2561
มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

20/ส.ค./2561
วันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ครบรอบ ๒๒ ปี

ประธานในพิธี ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์

9/ส.ค./2561
พบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

7/ส.ค./2561
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยกลุ่มสามัญสาขาภาษาต่างประเทศ

ณ.อาคารเอนกประสงค์ 2

24/ก.ค./2561
ปลูกป่าในโครงการซีเทคปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน

คณะครู ลูกเสือและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

24/ก.ค./2561
ถวายเทียนพรรษา

ที่วัดต๋ำป่าลานเนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง

24/ก.ค./2561
พิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

ณ. หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

24/ก.ค./2561
รับมอบน้ำดื่มและกล้าพันธุ์ไม้จากหน่วยงานราชการ

จากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาและสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา

18/ก.ค./2561
ร่วมโครงการ บริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ณ ศาลาประชาคม

11/ก.ค./2561
โครงการอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพนักศึกษาก่อนออกฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ณ.อาคารเอนกประสงค์ 2

11/ก.ค./2561
ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา

11/ก.ค./2561
ร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโช่

ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

18/พ.ค./2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคร่วมลงนาม MOU

กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพะเยา ในโครงการ”ภาคีเครือข่าย ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาทักษะฝีมือ สู่พะเยาเมืองแห่งมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน “

5/ก.พ./2561
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดเชียงราย


16/ก.ย./2557
โครงการน้ำใจพี่ มีให้น้อง

สาขาการตลาด

16/ก.ย./2557
โครงการพี่สอนน้อง

ณ วัดต๊ำม่อน

16/ก.ย./2557
โครงการ คนติดดิน ใจติดธรรม

ณ วัดต๊ำม่อน อ.เมือง จ.พะเยา

16/ก.ย./2557
C.tech Marketing Walking Street

กิจกรรมถนนคนเดินภายในสถานศึกษา

16/ก.ย./2557
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชามารยาทไทยและการสมาคม

สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

16/ก.ย./2557
การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Marketing Day) ประจำปี 2557

สาขาการตลาด

2/ก.ย./2557
โครงการ CTECH บริการชุมชน

สาขาภาษาต่างประเทศ 

   วีดีโอคลิป 10 รายการล่าสุด

      พี่ตูนร่วมร้องเพลงกับนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จ.พะเยา  14/ก.พ./2561
      วันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 20 ปี  2/ก.ย./2559
      งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยแห่งชาติ   1/ก.ย./2559
      วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559  24/มิ.ย./2559
      พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2558   10/มี.ค./2559
      ปี๋ใหม่เมือง Ctech 2558  13/เม.ย./2558
      concert ไอน้ำ @ ctech  21/ก.พ./2556
      Concert วงเคลิ้ม @ ctech  21/ก.พ./2556
      สัมภาษณ์ศิลปินวงไอน้ำ  21/ก.พ./2556
      สัมภาษณ์ศิลปินวงเคลิ้ม  21/ก.พ./2556


สาขาช่างยนต์ประชุมโครงการพัฒนาวิชาการ
จัดฝึกอบรมการเขียนแผนการสอน
จัดฝึกอบรม Google App
อบรมครู-อาจารย์ หัวข้อเทคนิคการเป็นครูที่ปรึกษาและจิตวิทยาความเป็นครู
คณะครูทัศนศึกษาดูงาน
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครู ระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดพะเยา
อบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

รับสมัครครูสอนสาขาภาษาต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง (22/03/61)
รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์จำนวน 4 อัตรา (07/10/60)
รับสมัครงานอาจารย์ภาษาไทย (29/06/60)
รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์(27/06/60)
รับสมัครครูสอนสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง (03/03/60)
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 ตำแหน่ง (03/10/59)
รับสมัครครูสอนสาขาบัญชีจำนวน 1 อัตรา (03-10-2559)
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 ตำแหน่ง (26/07/59)
รับสมัครครูสอนสาขาบัญชีจำนวน 1 อัตรา (31-03-2559)
รับสมัครงานอาจารย์คณิตศาสตร์ 1 อัตรา (31-03-2559)
 More Gallery....    

กรมการจัดหางาน
( 11/ธ.ค./2561 )

-


นำเสนอผลงานฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561
( 11/ธ.ค./2561 )

-


พิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
( 23/พ.ย./2561 )

-


ปฐมนิเทศน์นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
( 31/ส.ค./2561 )

-


คณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุน
( 21/ส.ค./2561 )

-


การแข่งขันบูมและร้องเพลงประจำสถาบันประจำปี 2561
( 24/ส.ค./2561 )

-


มหกรรมวิชาการ CTECH
( 20/ส.ค./2561 )

-


วันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 22 ปี
( 20/ส.ค./2561 )

-


พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
( 26/มิ.ย./2561 )

-


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
( 14/มิ.ย./2561 )

-


พิธีไหว้พระวิษณุกรรมเนื่องพิธีไหว้ครู 2561
( 14/มิ.ย./2561 )

-


ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2561
( 25/พ.ค./2561 )

-


วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคร่วมลงนาม MOU
( 18/พ.ค./2561 )

-


การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา กลุ่มภาคเหนือ 2560 วันที่ 2
( 5/ก.พ./2561 )

-


การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา กลุ่มภาคเหนือ 2560 วันที่ 1
( 5/ก.พ./2561 )

-

[Total 276 Gallery](start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|