[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
  


äÁèÁÕÃÒ¡ÒâèÒÇÊÒÃ/»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¹Õé
   
14/ก.พ./2561


พี่ตูนร่วมร้องเพลงกับนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จ.พะเยา


2/ก.ย./2559


วันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 20 ปี


1/ก.ย./2559


งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยแห่งชาติ


24/มิ.ย./2559


วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559


10/มี.ค./2559


พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2558


13/เม.ย./2558


ปี๋ใหม่เมือง Ctech 2558


21/ก.พ./2556


concert ไอน้ำ @ ctech


21/ก.พ./2556


Concert วงเคลิ้ม @ ctech


21/ก.พ./2556


สัมภาษณ์ศิลปินวงไอน้ำ


21/ก.พ./2556


สัมภาษณ์ศิลปินวงเคลิ้ม


13/ก.พ./2556


มหกรรมวิชาการซีเทค ประจำปีการศึกษา 2555


12/ธ.ค./2555


วงเคลิ้มเยี่ยมแฟนคลับที่ซีเทค


6/ก.ย./2555


ครอบครัว CTECH สัมมนาเชิงวิชาการ สุขภาพดีวิถีไทย


14/ก.พ./2555


นักศึกษา CTECH สัมภาษณ์ศิลปินวงกะลา


13/ก.พ./2555


คอนเสิร์ตรวมใจต้านภัยยาเสพติด โดยศิลปินวงกะลา


3/ก.พ./2555


มหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554


21/ต.ค./2554


น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554


29/ส.ค./2554


ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง


3/ส.ค./2554


กีฬา วิ่ง 31 ขา สามัคคี C.TECH


3/ส.ค./2554


วันรับวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2553


กำลังแสดงหน้า : 1/2 ->
<< 1 2 >>(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ - CTECH

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2581224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|