:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
CTECHร่วมบริจาดเลือดกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (20 ธ.ค. 2564)
ภาพข่าว

CTECH ร่วมบริจาดเลือดกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 20 ธันวาคม 2564 เววลา'9.00น. ทางสำนักงานกิจการนักศึกษาได้นำคณะนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตฯ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 703

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com