:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เข้ารับการตรวจประเมินตรวจคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 ทาง Video Conference (9 เม.ย. 2564)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์เข้ารับการตรวจประเมินตรวจคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 ทาง Video Conference 9 เมษายน 2564 เมื่อเวลา 08:00น. วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์เข้ารับการประเมิน คุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564 จากทางสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. การตรวจครั้งนี้ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ / ผู้แทนคณะอาจารย์ /ตัวแทนนักศึกษา /ตัวแทนศิษย์เก่า /ตัวแทนผู้ปกครอง ได้มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ สมศ. ซึ่งจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 572

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com