:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมศักยภาพนักพัฒนา (20 มี.ค. 2564)
ภาพข่าว

20 มีนาคม 2564 เวลา 8.00น. ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ ประธานกรรมการผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ และสถาบันวิทยาการจัดการแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมศักยภาพนักพัฒนา ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร และมี ผศ.ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการของสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคได้จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 625

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com