:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัย (17 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในโครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีท่านผู้อำนวยการวิทยาลัย ดร.ผกาภรณ์ บุสบง และหัวหน้าสาขาวิชา ให้การต้อนรับและชี้แจงความคืบหน้าของโครงการ

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 761

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com