:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ (26 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดีสถาบันวิทยาการการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 359

footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com