:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์จัดมหกรรมวันวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  (13 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์จัดมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชนประจำปีการศึกษา2565พร้อมสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 26ปี และวันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแปซิฟิค ครบรอบ 8ปีโดยมี ผศ.ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหารกิจการในเครือไชยพันธ์พงษ์และอุปนายกสมาคมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งามรองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแปซิฟิค กล่าวรายงานผศ.ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ให้การต้อนรับ การจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชนประจำปีการศึกษา2565พร้อมสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 26ปี และวันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแปซิฟิค ครบรอบ 8ปีได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาและมอบเกียรติบัตรประกาศคุณงามความดีของนักศึกษาและการพัฒนาแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน กิจกรรมภายในงานมีการจัดบูชนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาทุกระดับชั้นแต่ละสาขาวิชาชีพทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาปฏิบัติจริงออกแสดงเผยแพร่แก่สาธารณชนโดยมีนักศึกษาระดับ ปวช. / ปวส./ปริญญาตรี/ปริญญาโท/คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดไปจนถึงชุมชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 3,700 คน

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 439

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com