:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
CTECH เข้าร่วมประชุมแผนนโยบายและอบรมเกณฑ์การประเมินมาตราฐานของสถานศึกษา (11 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

CTECH เข้าร่วมประชุมแผนนโยบายและอบรมเกณฑ์การประเมินมาตราฐานของสถานศึกษาต่างๆในโครงการศูนย์ฝีกแข่งขัน ของ นรด. ประจำปีการศึกษา2565 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00น. สำนักงานกิจการและติดตามดูแลนักศึกษา มอบหมาย ผกท. สาธิต วงศ์จันทร์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เข้าร่วมประชุมนโยบายและอบรมเกณฑ์การประเมินมาตราฐานของสถานศึกษาต่างๆในโครงการศูนย์ฝีกแข่งขัน ของ นรด. ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๔

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 97

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com