:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจการนักศึกษาฯ CTECH จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษา (16 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

กิจการนักศึกษาฯCTECHจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30น. นักศึกษาและคณะอาจารย์จิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ทำกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ของวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ภูมิทัศน์ในสถานศึกษามีความสะอาดสวยงามและปลูกฝังให้น้กศึกษาสนับสนถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 315

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com