:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
PIMS & CTECH มหัศจรรย์การออมฉบับวัยรุ่นสู่การเงินที่ยั่งยืนในอนาคต โครงการฟินดี ซีซั่น4 (18 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 น อาจารย์ อโนชา งามจิต รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมมหัศจรรย์การออมฉบับวัยรุ่นสู่การเงินที่ยั่งยืนในอนาคต (ภายใต้โครงการฟินดี ซีซั่น4) โดยรับเกียรติจาก วิทยากร อ.สาลิกา ก๋ายอด เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการการจัดการแปซิฟิค ซึ่งมีนักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เข้าร่วมจำนวน80คน ด้วยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้เข้าใจและมีความรู้ในเรื่องของทักษะด้านวิชาชีพที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 361

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com