:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (19 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

CTECH เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 19 พ.ย.2565 เวลา 9.00 น. อ.อโนชา งามจิต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จ.อุตรดิตถ์

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 304

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com