:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีมอบเกียรติบัตรให้อาจารย์และนักศึกษาผู้ที่เข้าร่วมอบรมและทำกิจกรรมมหัศจรรย์การออมเงินฉบับวัยรุ่นสู่การออมที่ยั่งยืน และ กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปีการศึกษา 2565 (28 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้อาจารย์และนักศึกษาผู้ที่เข้าร่วมอบรมและทำกิจกรรมมหัศจรรย์การออมเงินฉบับวัยรุ่นสู่การออมที่ยั่งยืน และ กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน แสดงความยินดีกับคณะครูอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้

แหล่งข่าว : อ.สาธิต วงศ์จันทร์

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 558

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com