:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมฐานทักษะการดำรงชีพในป่า(การประกอบอาหาร)กองลูกเสือ (31 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

31 มกราคม 2566 เวลา10.00 น. กองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ จัดกิจกรรมฐานทักษะการดำรงชีพในป่า(การประกอบอาหาร) ให้กับกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมเพื่อปลูกฝังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และ เป็นทักษะพื้นฐานชีวิตที่จะนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตในอนาคตต่อไป

แหล่งข่าว : อ.สาธิต วงศ์จันทร์

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 316

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com