:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (28 ก.พ. 2566)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์เป็นตัวแทนมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาและกล่าวชื่นชมแก่นักศึกษาอีกด้วย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 164

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com