:: หลักสูตรที่เปิดสอน ::
หลักสูตรการเรียน
หลักสูตรการเรียน
:: หลักฐานการสมัครเรียน ::
การสมัครเรียน
การสมัครเรียน
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • 083-2067999 : ดร. รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์
  • 081-7166370 : ดร. ผกาภรณ์ บุสบง
  • 080-4959424 : อ.อโนชา งามจิต
  • 082-6933569 : อ.นพดล ท้วมวงษ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เลขที่ 222 หมู่ 1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
การเงิน กองทุนกู้ยืม 054-887121 || สำนักงานเลขานุการ 054-887123 , 088-2581224
สำนักทะเบียนวิชาการ : 064-4267028 || Fax : 054-887122 E-mail : webmasterctech@gmail.com
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com