:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (20 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

20 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สอบสมรรถภาพร่างกายคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายขุนเจียงธรรมิกราช จำนาน 12 นาย

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 505

ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com