:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) (2 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เป็นประธานเปิดการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาผู้นำทำกิจกรรมในสถานศึกษาและเป็นแนวทักษะทางการปฎิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 603

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com