:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ผกาภรณ์ บุสบง (12 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ " ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 1051

footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com