:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
นักศึกษา อวท.CTECH รับการสัมภาษณ์และตรวจประเมิน (8 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

นักศึกษา อวท.CTECH รับการสัมภาษณ์และตรวจประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2565

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 413

ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com