:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการคนดีซีเทค (8 ธ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ได้จัดโครงการคนดีซีเทคขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเชิดชูนักศึกษาที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งด้านการเรียน ด้านกิจกรรม ด้านพฤติกรรม และด้านการบำเพ็ญประโยชน์ของทางวิทยาลัยเก่งดีมีอาชีพโดยการมอบให้เกียรติบัตรกับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเดือนพฤศจิกายนมีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจำนวนสองคน ในด้านความซื่อสัตย์ ได้แก่

  1. น.ส.ญาณิศา จันทรมณฑล ปวช.2 สาขาการตลาด
  2. น.ส.กุลณัฐ จันทรมณฑล ปวช.2 สาขาการตลาด

           ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อโนชา งามจิต รองผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 403

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com