:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
รับรางวัลเยาวชนจิตอาสาในงาน”วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยาประจำปี 2566 สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิตอลสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” (20 ก.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นักองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2566 ได้มารับรางวัล เยาวชนจิตอาสาในงาน”วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยาประจำปี 2566 สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิตอลสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” พร้อมทั้งคณาจารย์บางส่วน และองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2567มาเผยแพร่นวตกรรมสิ่งประดิษฐ์โครงการของสาขาการตลาดและสาขาภาษาต่างประเทศ ที่วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 225

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com