:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ English public speaking contest (13 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ English public speaking contest โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ นางสาวอรุโณทัย แสนมิตร ได้รับรางวัล ❄️เหรียญเงิน❄️

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 181

ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com