:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีเปิด งาน"ราตรีประดับดาวแปซิฟิค ในงานมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2024 (20 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

⭐✴️พิธีเปิด งาน"ราตรีประดับดาวแปซิฟิค ในงานมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2024 "✨????
         20 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 20.00 น. ผศ.ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และประธานกรรมการบริหารกิจการในเครือไชยพันธ์พงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เพื่อเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงทักษะการทำงานเป็นทีมและสร้างความรักความสามัคคีในสถาบัน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 162

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com