:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรม "รักเทอร์อาจซ้ำใจ ถ้ารักวิทยาลัยฯเทอร์จะมีแฮง" (14 ก.พ. 2567)
ภาพข่าว

องค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์  ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ร่วมกันทำกิจกรรม "รักเทอร์อาจซ้ำใจ ถ้ารักวิทยาลัยฯเทอร์จะมีแฮง" ในวันที่ 14 ก.พ. 2567 โดยเป็นกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดทาสีบริเวณขอบฟุตบาท บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 132

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com