:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประมวณภาพกิจกรรมโครงการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (9 ก.พ. 2564)
ภาพข่าว

ประมวณภาพกิจกรรมโครงการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ชั้นปีที่ 3 และ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เมื่อเวลา13.00น.

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 649

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com