:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
นักศึกษาร่วมแสดงในงาน ๗๓๓ ปี สัตยาธิษฐานสามพญาแห่งสามแผ่นดิน ริมฝั่งแม่น้ำอิงภูกามยาว (14 มี.ค. 2564)
ภาพข่าว

นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์และสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคได้เป็นรับเกียรติเป็นนักแสดง แสง สี เสียง ๗๓๓ ปี สัตยาธิษฐานสามพญาแห่งสามแผ่นดิน ริมฝั่งแม่น้ำอิงภูกามยาว ในวันที่๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐น. ณ โบราณสถานสบร่องขุย ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 430

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com