:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม (เทพแห่งผู้สร้างและเทพประจำครูช่าง) (16 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม(เทพแห่งผู้สร้างและเทพประจำครูช่าง)เนื่องในวันไหว้ครูของวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ประจำปี พ.ศ.2565 ผศ.ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เป็นประธานในบวงสรวงพระวิษณุกรรม(เทพแห่งผู้สร้างและเทพประจำครูช่าง)เนื่องในวันไหว้ครูของวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 529

footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com